Reklamation av skadat gods

Ibland, trots alla försök att säkerställa bra leverans till dig som kund, kan det uppstå oförväntad skada. För att säkerställa bästa möjlighet att få ersättning, vänligen se nedan rutin för anmälning av skadan. Vid minsta tvekan, hör gärna av dig till oss.


Syfte

För att våra kunder skall få ersättning vid skada som uppkommit under transport kräver våra underleverantörer att reklamation sker enligt fastställda regler och under rätt tidsspann. Följer inte våra kunder uppsatta regler får kunderna inte ut ersättning från Kahls.

 

Ansvar och befogenhet

Godsmottagaren ansvarar för kontakt med transportföretag vid ankommande gods. Säljare ansvarar att informera kund om rutinen. Lagerchef ansvarar för underhåll av rutinen.

 

I första hand ska våra kunder ta kontakt direkt med våra underleverantörer. Lagerpersonal skall vara behjälpliga med att förmedla kontakter mellan våra kunder och underleverantörer.

 

 

Beskrivning

Reklamation skall göras skriftligt helst i samband när mottagaren skriver under för att bekräfta leverans. Mottagaren kan även göra anmärkning på godset i efterhand. Framförallt om skadan inte är synlig.

 

Anmärkning ska synas både på kundens egna dokument, och i transportörens exemplar av fraktsedeln.

 

Om skadan inte upptäcks vid mottagandet skall reklamation ske inom sju dagar till transportören skriftligen om kunden bedömer att felet åligger transportföretaget.

 

Vid reklamation skall kunden lämna samtliga uppgifter:

 

  • Bilder som visar skadad produkt.
  • Adresskortet på försändelsen. Hela adresskortet skall vara synlig och läsbart.
  • Försändelsen i sin helhet: yttre emballagets samtliga sidor samt eventuella emballageskador.
  • Eventuellt inre emballage.
  • Bilder som visar hur produkten var förpackad. Är produkten emballerad i en låda skall denna öppnas och fotograferas ovanifrån med produkten och emballaget så som det låg förpackat vid ankomst.

 

Risker

Inga livsmedel eller arbetsmiljörisker med rutinen. Finansiell risk finns i formen av att Kahls/kunden drabbas om fraktbolaget inte tar emot reklamation i rätt tid eller rätt form.

 

Utfall

Vid korrekt hantering skall fraktbolaget ersätta Kahls direkt för eventuella skador som uppstått under leveransen och Kahls ska i sin tur ersätta kunden.

 

Frånsteg

Vid frånsteg från rutinen, meddela lageransvarig.

 

Dokumentation

 

Reklamation av PostNord leveranser i efterhand registreras på:

https://portal.postnord.com/claimspublic/sv-SE.html#/claims