Kahls verksamhetsstyrning

Vi på Kahls strävar efter att kontinuerligt styra verksamheten till att förbättras. Förutom att naturligtvis följa rådande lagar och föreskrifter, vill vi även åta oss utmaningen att systematiskt bli mer hållbara. 

Vi är därför certifierade enligt de internationella ÍSO-standarderna; ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och FSSC 22000 Livsmedelssäkerhet.

ISO står för International Organisation for Standardisation och är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som har utvecklat globala standards inom olika områden. Certifieringarna innebär att Kahls årligen granskas och revideras av ett oberoende och ackrediterat kontrollorgan (Bureau Veritas).

_DSC0468
Kahls-kaffes_ckar_cmyk

Kahls är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och FSSC 22000

ISO 9001 – Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är världens mest kända och använda ledningssystemsstandard. Kvalitetshantering är viktigt i ett företag för bland annat kunna konkurrera och leverera en hög och jämn kvalitet till sina kunder. En gedigen kvalitetsstyrning skapar lojalitet bland kunder och därmed ett stärkt varumärke. Ett kvalitetsledningssystem ska vägleda och ge stöd till verksamheter så att de kan förbättra både företagets och kundernas intressentnytta.

Kahls är certifierade enligt ISO 9001 för att kontinuerligt och på ett effektivt få stöd i sin kvalitetsstyrning. ISO 14001 – Miljöledningssystem

Kahls är certifierade enligt ISO 14001 för Miljöledningssystem. Syftet med standarden är att förse organisationer med ett ramverk för att på ett systematiskt sätt förbättra sin miljöpåverkan och bli mer hållbara. Certifieringar kan till exempel styra hur en verksamhet producerar sina produkter eller hur de hanterar sitt avfall.


scott-webb-e6VmcXF8llA-unsplash
mike-kenneally-TD4DBagg2wE-unsplash

FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet
Syftet med denna internationella standard är att skapa en säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. FSSC ställer krav på att en organisation ska förbättra sin livsmedelssäkerhet och arbeta aktivt med HACCP. Standarden är godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI) vilket flera återförsäljare kräver från livsmedelsproducenter.