Teplockerskor-3

Fairtrade

Att köpa Fairtrade-märkta produkter bidrar till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. 

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta  produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Ge odlare och anställda möjlighet att själva förbättra sina liv
Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en  ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för dem som inte har så stora marginaler att leva på. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation utan kiterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas också.

Fairtrade-märkningen innebär i korthet:
• Förbättrade ekonomiska villkor för odlare och anställda genom att fastställt minimpris 

• Fairtrade-premie till investeringar i lokalsamhällen och verksamheter
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas

Bildprov_Fairtradetext

"Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid."

KRAV

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, vilket kontrolleras­ minst en gång varje år. KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedels­produktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk ­produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden.

När du äter KRAV-märkt vet du att du gör naturen en tjänst

KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjuk­domar. Det handlar om ett kretsloppstänk, vattnet blir renare, energiåtgången kan bli lägre och fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.

Socialt ansvar

KRAV ställer krav på att arbetsvillkoren ska vara schyssta. Det gäller faktiskt inte bara bönder, utan alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.

KRAV-märkningen innebär i korthet:

•    Hållbar produktion och minskad klimatpåverkan. Kemiska bekämpnings­medel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas.
•    Socialt ansvarstagande. En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är bristfälliga.
•    Uppodling, eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem, med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value), är inte tillåten. Regeln tillämpas bl.a vid odling av kaffe och kakao.

EU-LÖVET / EU-EKOLOGISKT

Kaffe och te med ekologisk certifiering följer omfattande krav för hur produkter får produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Förenklat innebär det att EU-ekologiska produkter ska odlas med hänsyn till miljön.

EU:s krav i korthet:

  • Hållbar produktion och minskad klimatpåverkan, bönder får inte använda sig av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller antibiotika i förebyggande syftte 
  • Förbud mot användningen av genetiska modiferade organismer (GMO)
  • Användningen av livsmedelstillsatser är begränsad
  • EU-ekologiska produkter måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser, men det är även krav på de övriga 5% 

Kontrollkoden

För att du som konsument ska veta varifrån produkterna kommer och vem som är ansvarig för kontrollerna finns det bredvid EU-lövet en kod som ser ut så här: AB-CDE-999.

AB: ISO-kod för landet där kontrollerna äger rum.
CDE: begreppet som hänvisar till ekologisk produktion t ex bio, org, eko
999: referensnummer till kontrollorgan.


UTZ och Rainforest Alliance

UTZ och Rainforest Alliance förenas i gemensamma krafter
UTZ är numera en del av Rainforest Alliance. De två organisationerna gick 2018 samman för att med gemensamma krafter skapa en bättre framtid för både människor och miljö. Den nya organisationen har förenats under Rainforest Alliance namn och har fått en uppdaterad symbol. Därför kommer du i framtiden att möta den nya Rainforest Alliance-symbolen på våra produkter.

UTZ-certifieringen och dess symbol kommer gradvis att fasas ut och ersättas av den nya Rainforest Alliance-symbolen. Under en tid kommer därför både UTZ- och Rainforest-alliance-symbolerna att synas på marknaden.

Två symboler ur samma familj

Precis som UTZ är Rainforest Alliance en symbol för odlare och företag som tillsammans arbetar för en värld där människor och miljö kan blomstra och utvecklas i harmoni.

Med den nya Rainforest Alliance-symbolen tar vi nästa steg i ett hållbarhetstänk som bygger på kontinuerliga förbättringar, transparens och delat ansvar mellan odlare och företag i leverantörskedjan för att tillsammans genomföra vår mission.

Följ grodan

Visste du att Rainforest Alliance valt en groda som symbol av en viktig anledning? Som en av naturens viktigaste indikator-arter, det vill säga arter som genom sin förekomst visar hur naturen mår, är förekomsten av grodor en positiv signal för ett ekosystem i balans. När vi inte längre ser grodan vet vi att miljön är ur balans och andra arter inom ekosystemet snart också kommer att ta skada om vi inte skyndsamt gör någonting.

Det är därför vi uppmanar dig att följa grodan. Genom att köpa produkter med grodan på bidrar du till bättre odlingsmetoder, är med och hjälper klimatet, bevarar våra skogar och skyddar mänskliga rättigheter samt förbättrar levnadsvillkoren för odlare och arbetare.

Läs mer om Rainforest Alliance arbete på deras hemsida ra.org.