Teplockerskor-3

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder  med utbredd fattigdom. När du som konsument väljer Fairtrade-märkta  produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Ge odlare och anställda möjlighet att själva förbättra sina liv
Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en  ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket.  Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation.  Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas också.

Fairtrade-märkningen innebär i korthet:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.

• En Fairtrade-premie går till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.
• Barnarbete och diskriminering motverkas.
• Demokrati och organisationsrätt främjas.

Bildprov_Fairtradetext

"Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid."

KRAV

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, vilket kontrolleras­ minst en gång varje år. KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedels­produktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk ­produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden.

När du äter KRAV-märkt vet du att du gör naturen en tjänst

KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjuk­domar. Det handlar om ett kretsloppstänk, vattnet blir renare, energiåtgången kan bli lägre och fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.

Socialt ansvar

KRAV ställer krav på att arbetsvillkoren ska vara schyssta. Det gäller faktiskt inte bara bönder, utan alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.

KRAV-märkningen innebär i korthet:

•    Hållbar produktion och minskad klimatpåverkan. Kemiska bekämpnings­medel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas.
•    Socialt ansvarstagande. En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är bristfälliga.
•    Uppodling, eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem, med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value), är inte tillåten. Regeln tillämpas bl.a vid odling av kaffe och kakao.

krav_marke-scaled
EU_Organic_Logo_Colour_rgb

EU-LÖVET

Så här fungerar EU:s symbol för ekologisk mat
Logon används sedan den 1 juli 2010 obligatoriskt på alla förpackade ­ekologiska produkter som produceras inom EU. Dessutom gäller symbolen frivilligt för alla varor som importeras till EU utan att förädlas inom EU.

Riktlinjer för ekologiskt jordbruk inom EU

Bönder, bearbetningsföretag eller handlare måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som ansvarar för kontrollerna i sin medlemsstat och måste kontrolleras av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet innan de kan marknadsföra sina produkter som ekologiska. När de har kontrollerats och befunnits följa, får de ett certifikat som bekräftar att de uppfyller EU:s krav.

Kontrollkoden

För att du som konsument ska veta varifrån produkterna kommer och vem som är ansvarig för kontrollerna finns det bredvid EU-lövet en kod som ser ut så här: AB-CDE-999.

AB: ISO-kod för landet där kontrollerna äger rum.
CDE: begreppet som hänvisar till ekologisk produktion t ex bio, org, eko
999: referensnummer till kontrollorgan.

EU:s krav i korthet:

•    Naturskyddet beaktas vid produktionen.
•    Produkterna tillverkas på ett hållbart sätt.
•    Kontrollbesök en gång om året vid varje tillverkare.
•    Produkterna är fria från genmodifierade ingredienser.
•    Strikta regler gäller för användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt antibiotika.
•    Användningen av livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen är mycket begränsad.
•    De flesta produktionsmedel som används på gården härstammer från ­samma gård och utvecklas med hjälp av lokala resurser och lokal expertis.
•    Man efterföljer strikta regler när det gäller miljöskydd och djur.

(För mer information, besök www.livsmedelsverket.se och läs mer om de ­riktlinjer för ekologisk produktion som finns där).

UTZ och Rainforest Alliance

UTZ och Rainforest Alliance förenas i gemensamma krafter
UTZ är numera en del av Rainforest Alliance. De två organisationerna gick 2018 samman för att med gemensamma krafter skapa en bättre framtid för både människor och miljö. Den nya organisationen har förenats under Rainforest Alliance namn och har fått en uppdaterad symbol. Därför kommer du i framtiden att möta den nya Rainforest Alliance-symbolen på våra produkter.

UTZ-certifieringen och dess symbol kommer gradvis att fasas ut och ersättas av den nya Rainforest Alliance-symbolen. Under en tid kommer därför både UTZ- och Rainforest-alliance-symbolerna att synas på marknaden.

Två symboler ur samma familj

Precis som UTZ är Rainforest Alliance en symbol för odlare och företag som tillsammans arbetar för en värld där människor och miljö kan blomstra och utvecklas i harmoni.

Med den nya Rainforest Alliance-symbolen tar vi nästa steg i ett hållbarhetstänk som bygger på kontinuerliga förbättringar, transparens och delat ansvar mellan odlare och företag i leverantörskedjan för att tillsammans genomföra vår mission.

Följ grodan

Visste du att Rainforest Alliance valt en groda som symbol av en viktig anledning? Som en av naturens viktigaste indikator-arter, det vill säga arter som genom sin förekomst visar hur naturen mår, är förekomsten av grodor en positiv signal för ett ekosystem i balans. När vi inte längre ser grodan vet vi att miljön är ur balans och andra arter inom ekosystemet snart också kommer att ta skada om vi inte skyndsamt gör någonting.

Det är därför vi uppmanar dig att följa grodan. Genom att köpa produkter med grodan på bidrar du till bättre odlingsmetoder, är med och hjälper klimatet, bevarar våra skogar och skyddar mänskliga rättigheter samt förbättrar levnadsvillkoren för odlare och arbetare.

Läs mer om Rainforest Alliance arbete på deras hemsida.

RA_Seal_Core_Green_and_White_RGB