Rengöringspulver(organisk)1 kg- espressomaskiner

Artikelnummer
F1104163
Tillgänglighet: I lager
Ligger 12styck per kartong!
RENGÖRINGSPULVER FÖR ESPRESSOMASKINER/SERVERINGSSTATIONER SE
RENGÖRING AV ESPRESSOMASKINER. Starta rengöringen enligt manualen.
1. Lossa handtagen ur grupperna.
2. Lägg i dubbelsilen och gummimattan i filterhandtaget
3. Häll i 20 gram (1 tesked) rengöringspulver i filterhandtaget.
4. Sätt in handtaget i bryggruppen och dra fast det ordentligt.
5. Starta rengöringsprogrammet.
6. Upprepa steg 1,2,4,5 med enbart vatten.
VIKTIGT! Skölj bort eventuella kvarvarande rengöringsmedelsrester.
RENGÖRING AV SERVERINGSSTATION 5 och 2,5 LITER. Starta rengöringen enligt manualen.
1. Fyll upp hela serveringsstationen med varmt vatten genom att köra en bryggning utan kaffe och filter.
2. Häll i 2 matskedar rengöringspulver för 5 liter eller 1 matsked rengöringspulver för 2,5 liter och låt
stå minst 15 minuter.
3. Tappa ur 2/3 av rengöringslösningen och använd rengöringsborsten för att diska ur
rengöringsmedelsrester.
VIKTIGT! Skölj serveringsstationen invändigt noggrant flera gånger med rent vatten.
RENGÖRINGSPULVER FÖR ESPRESSOMASKINER/SERVERINGSSTATIONER
R-fraser;
R36 irriterar ögonen
S- fraser;
S (2) Förvaras oåtkomligt för barn.
S22 Undvik inandning av damm.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
För ytterligare information och handhavande av rengöringsmedel se maskinens
medföljande manual.
CREM INTERNATIONAL AB, Box 960, SE-67191 ARVIKA, +46 570 477 00
Mer information
Välj storlek 1